WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

QR code gift Deventer geeft Warmte:

Actie: Deventer geeft warmte

Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De overheid komt mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen.

Kerken in Deventeraangesloten bij het Kruispunt Diaconaal Deventer, geloven in verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd! We organiseren  via het Noodfonds van het Meester Geertshuis de actie Deventer geeft warmte. Wie het goed heeft kan zo delen met wie het nu moeilijk heeft.

Geven

kan via de QR code (links op de pagina of op de smartphone boven deze tekst) of door een gift over te maken op NL 63 RABO 0348 7289 56 t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. Deventer geeft Warmte

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI). 100% van de giften gaat naar de ontvangers. De actie loopt tot 14 februari 2022.

Aanvragen

om een bijdrage te ontvangen kunnen vanaf 6 januari worden ingediend. Om ontvangers te bereiken werken we samen met o.a. de Voedselbank, Stichting Leergeld en schuldhulpverleners. De ontvangers krijgen een bedrag in natura zodat ze niet in de problemen komen vanwege de participatiewet of schulden. Alle relevantie en actuele informatie staat op

https://www.meestergeertshuis.nl/deventer-geeft-warmte/

Contact? Mail naar deventergeeftwarmte@meestergeertshuis.nl

Diaconale Gemeente

Gerechtigheid betekent in de bijbel altijd dat mensen krijgen wat ze nodig hebben, dat er rechtvaardige verhoudingen bestaan, dat mensen tot hun recht komen, rechtop kunnen lopen, niet gebukt onder zorgen, schulden of ziekte. Gerechtigheid doen is het opsporen van, het verzet tegen en het veranderen van situaties, waarin verdrukking, armoede en achterstelling mensen klein houden.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Deventer zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Dit doet de Diaconie samen met vele Deventernaren die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!

De Diaconie ondersteunt initiatieven en projecten dichtbij in de stad en verder weg. Voorbeelden zijn:

  • de Pioniersplek “Krachtvoer”: een ontmoetingsplek voor inspiratie en bezinning voor mensen die enige tijd zonder betaald werk zitten. 
  • financiële hulpverlening voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld via een gerichte bijdrage voor een noodzakelijke reparatie of vervanging van een huishoudelijk apparaat zijn. Als de nood hoog is kan er meteen geholpen worden. 
  • subsidiëring van en samenwerking met het inloop en advies centrum van het Meester Geertshuis
  • giften aan binnen- en buitenlandse instellingen en organisaties die opkomen voor vluchtelingen, dak en thuislozen, eenzamen. Zoals de stichting INLIA die kerken ondersteunt in de hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers en Dublin  
  • noodhulp bij rampen zoals de recente actie voor medische zorg voor Corona slachtoffers in India en Nepal.

 

De Diaconie doet dit werk namens de PGD en kan dat alleen doen dankzij vrijwillige bijdragen aan de jaarlijkse geldwervingsactie.

We leven in een onzekere tijd waarbij de verschillen in inkomen en economische voorspoed groter worden. Zeker de afgelopen periode is opnieuw duidelijk geworden hoe kwetsbaar onze economische voorspoed is en zijn veel mensen in financiële en sociale nood gekomen of ervaren de dreiging daarvan. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven  om mensen met elkaar te verbinden en elkaar bij te staan. Als Diaconie willen we, namens de PGD, daarin onze rol en verantwoordelijkheid invulling geven. We hopen dat u ons werk ruimhartig wilt steunen.

Om ook in de komende tijd onze diaconale taak te kunnen vervullen, hebben wij uw steun dringend nodig. Stort uw bijdrage s.v.p. op rekening NL03 RABO 0377 7129 57, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Deventer. Alvast hartelijk dank.

Wilt u meer weten over het werk van de Diaconie, over hoe de middelen worden besteed, of heeft u behoefte aan een gesprek over het voorgaande, neem dan contact op met ondergetekende of een van de andere diakenen Jenny Mooij, Paul Verburg, Jacco Rodenburg en Bernadette Dijkstra.  

Wouter Hijweege  

wouter.hijweege[at]lebuinuskerk.nl 

voorzitter Diaconie PGD