regenboog
WELKOM IN DE LEBUINUSKERK
kerkbalans2021 (2)
GEEF VANDAAG,
VOOR DE KERK VAN MORGEN
Kerkdienst
ER WORDT GEKERKT IN DE LEBUINUSKERK
concerten_slide
CONCERTEN IN DE LEBUINUSKERK
421A1753
HUUR DE LEBUINUSKERK
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Diaconie

Helpen waar geen helper is.

De Diaconie is verantwoordelijk voor het verlenen van hulp aan hen die dat nodig hebben en voor toerusting van de gemeente tot een diaconale gemeente. Ook zorgt ze voor de verwerving, het beheer en de besteding van de diaconale financiën.

In haar streven naar een betere samenleving vindt de Diaconie het van essentieel belang betekenisvol aanwezig te zijn in de Deventer samenleving. Ze wil vanuit haar christelijke inspiratie actief bijdragen aan het verbeteren van de situatie van mensen die in de knel zitten of maatschappelijk zijn gemarginaliseerd. Daarnaast wil ze verbonden blijven met de medemens in eigen land en via de diaconale ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) met de mensen wereldwijd. Met aandacht en zorg en raad en daad wil de Diaconie fungeren als handen en voeten van de kerk voor gemeenteleden, maar ook voor niet-gemeenteleden.

Geef aan de Diaconie!

Gerechtigheid betekent in de bijbel altijd dat mensen krijgen wat ze nodig hebben, dat er rechtvaardige verhoudingen bestaan, dat mensen tot hun recht komen, rechtop kunnen lopen, niet gebukt onder zorgen, schulden of ziekte. Gerechtigheid doen is het opsporen van, het verzet tegen en het veranderen van situaties, waarin verdrukking, armoede en achterstelling mensen klein houden.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Deventer zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Dit doet de Diaconie samen met vele Deventernaren die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat! De Diaconie ondersteunt initiatieven en projecten dichtbij in de stad en verder weg. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld

  • subsidiëring van het inloop en advies centrum van het Meester Geertshuis
  • de Pioniersplek “Krachtvoer”: een ontmoetingsplek voor inspiratie en bezinning voor mensen die enige tijd zonder betaald werk zitten.
  • financiële hulpverlening voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld via een gerichte bijdrage voor een noodzakelijke reparatie of vervanging van een huishoudelijk apparaat zijn. Als de nood hoog is kan er meteen geholpen worden.
  • giften aan binnen- en buitenlandse instellingen en organisaties die opkomen voor vluchtelingen, dak en thuislozen, eenzamen. Zoals de stichting INLIA die kerken ondersteunt in de hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers en Dublin
  • noodhulp bij rampen zoals de recente actie voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet

 

De Diaconie doet dit werk namens de PGD en kan dat alleen doen dankzij uw bijdragen aan de jaarlijkse geldwervingsactie.

We leven in een onzekere tijd waarbij de verschillen in inkomen en economische voorspoed groter worden. Zeker de afgelopen periode is opnieuw duidelijk geworden hoe kwetsbaar onze economische voorspoed is en zijn veel mensen in financiële en sociale nood gekomen of ervaren de dreiging daarvan. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven  om mensen met elkaar te verbinden en elkaar bij te staan. Als Diaconie willen we, namens de PGD, daarin onze rol en verantwoordelijkheid invulling geven.

We hopen dat u ons werk ruimhartig wilt steunen. In 2020 staat het thema ‘Kinderen in de knel’ centraal. Daarbij gaat het dichtbij over jeugdhulp voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties in Nederland, maar ook ver weg.

10% van de geldwerfactie zal direct worden besteed aan de kindervluchtelingen nood in Griekenland via het Kerk in Actie project.

Om ook in de komende tijd onze diaconale taak te kunnen vervullen, hebben wij uw steun dringend nodig. Stort uw bijdrage s.v.p. op rekening NL03 RABO 0377 7129 57, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Deventer. Alvast hartelijk dank.

Wilt u meer weten over het werk van de Diaconie, over hoe de middelen worden besteed, of heeft u behoefte aan een gesprek over het voorgaande, neem dan contact op met ondergetekende of een van de andere diakenen.

Martin van der Velden,

martin.vandervelden@lebuinuskerk.nl

Hoe armoede ingrijpt in het alledaagse leven

Ook in een welvarend land als Nederland is er armoede. De Diaconie wil er zijn voor arme mensen en met een gedicht laten zien hoe armoede ingrijpt in het alledaagse leven.

U kunt doorklikken naar het gedicht van een 16-jarig meisje dat goed de kracht weergeeft waarmee de armen in Nederland hun familieleven inrichten. Het is prachtig om te lezen hoe een meisje haar moeder ‘eert’ met deze zinnen, die zo veel zeggen over haar eigen leven.